Events

Injisuthi

18-21 March
Roete: Injisuthi – Marmerbaddens, Maalsteengrotte en terug na Injisuthikamp. Gematigde stap en geskik vir persone wat nie voorheen oornagroetes in die berg gestap het nie. Moeiliheidgradering: 3.
Persone wat belangstel kan my kontak by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.