Latest News

Erelidmaatskap - Otti Neser

Erelidmaatskap van die Afdeling Magaliesberg is op 8 Maart by die AJV aan Otti Neser toegeken vir haar vir haar uitmuntende diens aan die Bergklub op vele terreine, veral Grond en Toegang, Bewaring en Ledesake.